«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ

«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական ՓԲԸ

“ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” Ապահովագրական Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը հիմնադրվել է 2000 թվականի մարտի 2-ին:

Ընկերությունն իրականացնում է ապահովագրություն հետևյալ դասերով`

  1. Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
  2. Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն
  3. Փողադրվող գույքի (բեռների) ապահովագրություն
  4. Հրդեհից և բնական աղետներից ապահովագրություն
  5. Գույքին հասցված այլ վնասների ապահովագրություն
  6. Ցամաքային ավտոտրանսպորտային միջոցների (նաև բեռնափոխադրող) օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրություն
  7. Ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագություն
  8. Ֆինանսական վնասների ապահովագրություն
  9. Առողջության ապահովագրություն
  10. Աջակցության ապահովագրություն

“ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ԱՓԲԸ-ն իր առաքելությունն է համարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հասարակության լայն խավերին որակյալ ապահովագրական ծառայությունների մատուցումը` ապահովելով սպառողների պահանջմունքների լիակատար բավարարում, նրանց պահանջներին համապատասխան ծառայությունների մատուցում:

Ապահովագրական շուկայում 16-ամյա անբիծ գործունեության արդյունքում կուտակված փորձը և ձեռք բերված բարի համբավը թույլ կտան Մեր Ընկերությանը հետագա գործունեության ընթացքում առանձնահատուկ դեր խաղալ ապահովագրական շուկայում` առանձնանալով հզորությամբ, կայունությամբ և, իհարկե, հուսալիությամբ:


Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5
Հեռ.` (+374 60) 54-00-00
(+374 10) 58-00-00
Էլ. Փոստ` info@silinsurance.am
URL: www.silinsurance.am


ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ


ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

© 2007-2018 «Մենք Փրոդաքշն» ՍՊԸ: Էլ. հասցեներ՝ info@banker.am, info@menq.org: Հեռ.՝ +374 93 999 390: