«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ

«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ

Բյուրոն պետության կողմից օրենքով ճանաչված ինքնակարգավորվող կազմակերպություն է, որի գործունեության նպատակն է.

  1. Տուժած անձանց շահերի պաշտպանությունը,
  2. ԱՊՊԱ համակարգի կայունության և զարգացման ապահովումը:

Բյուրոն իր նպատակների իրագործման նպատակով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

  • սահմանված կարգով ԱՊՊԱ ոլորտում վերահսկում է իր անդամ ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը,
  • ընդունում է կանոններ, որոշումներ և կարգադրություններ ԱՊՊԱ ոլորտում իր անդամ ապահովագրական ընկերությունների գործունեության համար պատշաճ պայմաններ ապահովելու համար,
  • համագործակցում է այլ պետությունների ավտոապահովագրության բյուրոների, երաշխավորման ֆոնդերի, փոխհատուցում իրականացնող այլ մարմինների, տեղեկատվական համակարգերի, ապահովագրական ընկերությունների հետ,
  • իր նպատակների իրագործման համար համագործակցում է պետական մարմինների հետ,
  • մասնակցում է ճանապարհային երթևեկության ընթացքում առաջացող պատահարների և ԱՊՊԱ ոլորտում կեղծիքների կանխմանն ուղղված միջոցառումներին,
  • հասարակության տեղեկատվական աջակցություն է ցուցաբերում ԱՊՊԱ բնագավառում, կազմակերպում է հանրակրթական միջոցառումներ։

Հասցե: ք.Երեւան, Հանրապետության 22, տարածք 2
Հեռ: (+374 10) 58 00 32

Ֆաքս: (+374 10) 51 92 00 
Էլ.փոստ: info@paap.am


ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ


ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

© 2007-2018 «Մենք Փրոդաքշն» ՍՊԸ: Էլ. հասցեներ՝ info@banker.am, info@menq.org: Հեռ.՝ +374 93 999 390: